Информатика 853

Проектирование и разработка банковского приложения DOCX

Целью работы является создание банковской системы, которая позволяет пользователю регистрироваться, пополнять свои счета и снимать с них баланс.
Для разработки базы данных было использовано следующее ПО: 
•    Microsoft Access – мощный редактор, который является реляционной системой управления базами данных и имеет всё необходимое для обработки и структуризации любого типа информации. 
Для разработки приложения были использованы следующие инструменты:
•    Embarcadero Delphi – интегрированная среда разработки ПО для Microsoft Windows, Mac OS, iOS и андроид на языке Delphi
Для построения диаграмм было использовано следующее ПО:
•    Visual Paradigm – инструмент для моделирования UML диаграмм, в том числе: Use Case(сценарий использования), информационных систем, бизнес-процессов, баз данных и решения других задач.

Размер: 0.24 МБ. Год создания 2022 Страниц: 25 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Проектирование КИХ- и БИХ-фильтров PDF

1.2 Вычисление коэффициентов
Для начала следует аппроксимировать АЧХ и ФЧХ. В заданном варианте АЧХ есть
3 отрезка, два из которых являются прямыми, а один – эллипсом. Найдем уравнения данных
отрезков.
Формула эллипса и аппроксимирующая функция отрезка-эллипса АЧХ
расположенный в диапазоне от 0 до 1000 Гц:

Размер: 0.37 МБ. Год создания 2024 Страниц: 15 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Сайт фармацевтичної компанії PDF

Актуальність теми. Оскільки сучасний світ висуває вимоги до підприємств, включаючи фармацевтичну галузь, мати присутність в Інтернеті. Очікується, що сайт буде корисним інструментом для фармацевтичних компаній. Особливо актуальним та корисним він може бути для нових компаній які тільки з’вилися на ринку і ще не мають великої різноманітность продукції та великої клієнтської бази.
Мета і завдання роботи.
Метою роботи є створення сайту фармацевтичної компанії.
Її досягнення передбачає вирішення наступних завдань:
1. Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел.
2. Збір та підготовка даних.
3. Розробка бази даних.
4. Створення сайту.
Використані методи. Для створення сайту було використану мову програмування JavaScript, клієнтської частини – фреймворк React. Для серверної частини фреймворки Node.js та Express. База даних була реалізована з технологією MySQL.

Размер: 0.56 МБ. Год создания 2023 Страниц: 55 Тип документа: бакалаврская работа Язык: украинский

Частотно-часовий аналіз біомедичних сигналів PDF

Актуальність теми. Загальною тенденцією сучасного етапу розвитку методів та інструментальних засобів вимірювання і опрацювання біосигналів є підвищення достовірності та оперативності результатів дослідження. Частотночасовий аналіз біомедичних сигналів є одним з основних підходів, що дозволяє отримати детальне уявлення про зміни в часі та частотному домені цих сигналів. Він використовується для виявлення характерних особливостей сигналу, які можуть містити важливу інформацію про функціональний стан органів та систем організму.
Мета і завдання роботи.
Метою даної дипломної роботи є виявлення, обґрунтування та програмна реалізація найефективніших методів аналізу сигналів електроенцефалографії.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі:
• аналіз відомих методів дослідження сигналів електроенцефалографії;
• дослідження ефективності методів аналізу сигналів електроенцефалографії;
• дослідження електроенцефалографії методами вейвлет аналізу.
• програмна реалізація вейвлет аналізу.
Використані методи. Для створення програми було написано кодову реалізацію програми мовою програмування та середовище MATLAB.

Размер: 0.83 МБ. Год создания 2023 Страниц: 62 Тип документа: бакалаврская работа Язык: украинский

Користувацький інтерфейс мобільного додатку охорони здоров'я PDF

Метою роботи є створення прототипу користувацького інтерфейсу додатку охорони здоров’я для покращення його ефективності. Її досягнення передбачає вирішення наступних завдань:
1. Аналіз зарубіжних та вітчизняних джерел;
2. Вибір матеріалів, принципів, та методів дослідження;
3. Аналіз аналогів та існуючих рішень для визначення слабких сторін та можливостей покращення;
4. Використання отриманих в результаті всебічного аналізу знань та навичок для розробки прототипу користувацького інтерфейсу мобільного додатку охорони здоров’я.
Використані методи: аналіз літературних джерел; аналіз функціоналу додатку; розробка UI/UX прототипу додатку; аналіз інтеграції додаткового функціоналу.
Отримані результати: розроблено прототип користувацького інтерфейсу мобільного додатку охорони здоров'я.

Размер: 1.14 МБ. Год создания 2023 Страниц: 66 Тип документа: бакалаврская работа Язык: украинский

Програмне забезпечення для автоматизації торгівлі та обліку складу магазину PDF

У розділі аналізу вимог до програмного забезпечення буде наведено детальний опис предметної області, визначені функціональні та нефункціональні вимоги до проєкту.
У розділі моделювання та конструювання програмного забезпечення буде представлений аналіз бізнес-процесів, розроблена архітектура та база даних програми, а також буде проведений аналіз забезпечення безпеки даних.
У розділі аналізу якості та тестування програмного забезпечення буде проведений аналіз коду та виконане тестування програмного забезпечення в цілому.
У розділі впровадження та супроводу програмного забезпечення будуть описані процеси розгортання та підтримки програмного продукту.
Крім того, будуть розглянуті актуальні аспекти програм для автоматизації торгівлі та обліку складу магазину.
Такий підхід до розробки програмного забезпечення дозволить створити функціональний та зручний застосунок для автоматизації торгівлі та обліку складу магазину

Размер: 1.25 МБ. Год создания 2024 Страниц: 133 Тип документа: бакалаврская работа Язык: украинский

Технологии монтажа и обслуживания компьютерных сетей. Тарасов Е. С. PDF

Введение
Требования по оформлению и содержанию курсового проекта
Содержание курсового проекта
Оформление отдельных листов пояснительной записки
Оформление пояснительной записки курсового проекта
Порядок выполнения проекта
Введение
Размещение рабочих мест
Определение структуры проектируемой сети
Размещение IP-телефонов
Проектирование горизонтальной подсистемы СКС
Расчет количества коммутаторов
Проектирование вертикальной подсистемы
Расчет кампусной системы
Выбор фирмы-производителя активного оборудования
Выбор коммутаторов и системы IP-телефонии
Выбор серверов и ИБП
Выбор пассивного оборудования
Размещение оборудования
Схема организации связи корпоративной сети
Составление плана IP-адресации сети
Заключение
Список литература
 

Размер: 0.56 МБ. Год создания 2022 Страниц: 35 Тип документа: методические рекомендации Язык: русский

Система передачі даних для виробничих ліній PDF

В дипному дипломному проекті було розроблено систему передачі даних для виробничих ліній. За мету була взята задача створення простого, дешевого, зручного в використанні та встановлені присторю.
В першому розділі було розглянуто системи передачі даних. Було розглянуто існуючі модулі та типи передачі даних, їх переваги та недоліки, що дозволило обрати оптимальну комбінацію систем для підвищення функціональності пристою.
У другому розділі були розроблені структурна та електронна принципова схеми. Розроблена система виконує наступні функції:
- Підключення до Wi-Fi мережі
- Підключення до ноутбуку
- Підключення інших пристроїв за допомогою 8-бітної шини
- Живлення від мережі 36 В
- Можливість легко завантажувати програмне забезпечення на мікроконтролер
У третьому розділі була розроблена друкована плата. Було проведено розрахунок друкованої плати. Спроектована плата за допомогою програмного пакету Eagle Cad.
Розроблена система передачі даних повсністю відповідає поставленому технічному завданню для дипломної роботи.

Размер: 0.93 МБ. Год создания 2022 Страниц: 66 Тип документа: дипломная работа Язык: украинский

Б. К. Никитин и др. Курсовой проект по дисциплине «Современные технологии проектировани строительства и эксплуатации оптических сетей связи» PDF

Б.К.Никитин, А.Н.Сергеев, Г.М.Смирнов. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Современные технологии проектирования, строительства и эксплуатации оптических сетей связи»/ СПб ГУТ. СПб, 2016.

В разделах учебно-методического пособия рассматриваются вопросы соответствующие тематике, выделенной в названии.
Прежде всего – это проектирование и строительство волоконно-оптических сетей широкополосного абонентского доступа, что, безусловно, является актуальной задачей. Хотелось бы отметить, что эти вопросы освещены не путем перечисления различного рода нормативных документов, а рассмотрены основные этапы с приведением примеров, возможными ошибками при решении задач проектирования, строительства и последующей эксплуатации.
Рассматриваются особенности построения сетей широкополосного доступа по технологиям FTTx и PON, расчет бюджета ВОЛС. Наглядно, с привлечением большого количества фактического материала, рассмотрены вопросы строительства ВОЛС. Для правильного выбора студентом способа реализации сети приведена сравнительная характеристика рассмотренных
вариантов строительства.
Содержание учебно-методического пособия в полной мере соответствует направлению подготовки магистров по специальности 11.04.02 «Инфокоммуникационные системы и сети связи» программе дисциплины «Современные технологии проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических сетей связи».

Размер: 1.85 МБ. Год создания 2016 Страниц: 89 Тип документа: методические рекомендации Язык: русский

Предварительная подготовка изображений к сегментации из-за присутствия артефактов PDF

Объектом исследования в данной работе являются изображения, в которых присутствуют артефакты.
Цель работы: разработка комбинированного алгоритма удаления артефактов из изображения.
Методологическая основа исследования включает в себя эмпирический метод, моделирование, анализ полученных зависимостей, синтез выводов, аналогию.
В результате работы был разработан алгоритм, который выделяет прямые в изображении, проводит бинаризацию, удаляет артефакты из изображения.
Научная новизна работы заключается в том, что предлагается новый алгоритм решения задачи предварительной подготовки изображения к сегментации.
В результате решения поставленных задач были определены оптимальные параметры для алгоритма преобразования Хафа, которые позволяют находить прямые на краях изображения. Разработанный алгоритм в большинстве случаев решает поставленную задачу удаления артефактов из изображения.

Размер: 0.43 МБ. Год создания 2022 Страниц: 35 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Анализ факторов, влияющих на индекс конкурентоспособности стран DOCX

Выполнить анализ данных о странах мира и построить модель зависимости конкурентоспособности стран от различных факторов с помощью линейной регрессии, позволяющую делать прогнозы с высокой точностью.
Задачи:
1. Выполнить анализ проблемы, обосновать ее актуальность.
2. Осуществить загрузку данных и подготовку их к анализу количественными методами, включая устранение пропущенных значений.
3. Выполнить предварительный анализ данных, в том числе выявление и обработку выбросов, проверку распределения данных на нормальность, корреляционный анализ.
4. Осуществить моделирование зависимости целевого признака от факторных методом линейной регрессии, в том числе подобрать наилучшую модель, оценить ее качество и выполнить прогнозирование.
5. Выполнить интерпретацию полученных результатов и сделать выводы о достижении цели.
Краткое описание проекта:
Требуется проанализировать данные по странам мира и определить, возможно ли описать зависимость конкурентоспособности страны от имеющихся факторных переменных методом линейной регрессии. Дать интерпретацию полученным результатам. Сделать выводы.

Размер: 0.48 МБ. Год создания 2023 Страниц: 40 Тип документа: ВКР Язык: русский

Система моніторингу стану здоров’я пацієнта з використанням системи аналітики IBM Watson PDF

З Watson працює ряд авторитетних медичних центрів і лікарень. Серед інших медичних організацій можна виділити Міжнародну лікарню Бумрунград в Таїланді (одна з найбільших приватних лікарень в світі, що займається лікуванням пацієнтів з раковими захворюваннями). Тут приймається і обслуговується близько 1,1 мільйона пацієнтів з 190 країн світу щорічно. IBM Watson допомагає співробітникам лікарні складати індивідуальний план лікування для багатьох пацієнтів, беручи за основу інформацію пацієнтів, дослідження по тематиці, близькою до захворювання і дані клінічної експертизи Центру ім. Слоуна-Кеттерінг.
Тому актуальністю роботи є створення системи для дистанційного відстежування стану здоров’я пацієнта, а також можливість побудови найбільш оптимального плану лікування з використанням портативних (мобільних) систем отримання інформації про стан пацієнта.
Результати дипломної роботи опубліковані в одній статті у науковому журналі «Научные взгляд в будущее».

Размер: 0.70 МБ. Год создания 2019 Страниц: 72 Тип документа: дипломная работа Язык: украинский

Разработка информационной системы краевой клинической больницы PDF

Целью исследовательской работы является разработка информационной системы комплексных задач по информационной трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопутствия, а также мониторинга и анализа применения ресурсов здравоохранения с учётом Федерального закона № 124871-4 "О служебной тайне" для препятствия утечки организационной информации и улучшить качество информационной базы на примере ГБУЗ «Ставропольская краевая клиническая больница».
Задачи исследования
1) провести анализ предметной области;
2) проанализировать техническую литературу;
3) провести обзор аналогичных решений;
4) провести обзор актуальности программного продукта;
5) разработать функциональные требования к программному продукту;
6) сформировать нефункциональные требования к программному продукту;
7) провести обзор программно-аппаратных средств для разработки ПО;
8) провести обзор архитектуры программного обеспечения;
9) моделирование программного обеспечения: use-case, диаграмма последовательности;
10) спроектировать базу данных;
11) спроектировать графический интерфейс пользователя;
12) провести тестирование разработанного программного продукта;
13) разработать логическую модель программного продукта;
14) разработать модули программного продукта;
15) выполнить технико-экономическое обоснования проекта.

Размер: 1.38 МБ. Год создания 2022 Страниц: 92 Тип документа: дипломная работа Язык: русский

Система реєстрації та аналізу пульсового ритму PDF

Структура та обсяг роботи: пояснювальна записка складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаної літератури із 50 джерел та одного додатку. Загальний обсяг дипломної роботи складає: 96 сторінок, ілюстрацій – 40, таблиць – 13.
Метою дипломної роботи є створення апаратно-програмного комплексу для реєстрації та аналізу пульсового ритму.
Було розроблено систему, що ґрунтує свою роботу на основі методу фотоплетизмографії, яка дозволяє зняти показники пульсового ритму у пацієнта та провести їх обробку за допомоги програмного додатку.

Размер: 1.91 МБ. Год создания 2019 Страниц: 83 Тип документа: бакалаврская работа Язык: украинский

Web -системи інформаційної підтримки навчального процесу факультету довузівської підготовки PDF

Факультет проводить якісний відбір та фундаментальну підготовку молоді для вступу до інститутів і факультетів НТУУ «КПІ», тому до роботи на факультеті залучені провідні фахівці НТУУ «КПІ» та інших закладів освіти, серед якихпрацюють професори, доктори наук, доценти, кандидати наук, досвідчені викладачі.
Сьогодні Інтернет є головним джерелом інформації. Рівень поінформованості цільової аудиторії є провідною складовою інтернет маркетингу, яка суттєво впливає на популярність ВУЗу серед абітурієнтів. Більшість інформаційних ресурсів – предметно-орієнтовані інформаційні набори даних щодо напрямків роботи ФДП. Такі ресурси надають комплексну інформацію, яка задовольняє пошуковий запит і призначена для подальшого аналізу даних майбутнім абітурієнтам.
В рамках даної роботи розглянута спроба розширення функцій сайту ФДП та створення консолідованого інформаційного ресурсу який може надати інформацію як для абітурієнтів, так і для слухачів ФДП. 

Размер: 0.95 МБ. Год создания 2019 Страниц: 52 Тип документа: дипломная работа Язык: украинский

Методы работы с примитивами синхронизации. Задача узкого моста PDF

Если в сон ушли машины другого направления, то в функции exit_bridge есть вариант, что если скорая машина проезжает одна и есть обычные машины того же направления, то по мосту следующей едет обычная машина.
Количество машин на мосту регулируются переменной cars_on_bridge и определенным количество вызовов функции sema_up. Также есть переменные, отвечающие за количество машин каждого типа. Если процесс блокируется, то количество данного типа машин увеличивается. Это переменные потребуются для регулирования моста. 
Действия описанные выше происходят в функции arrive_bridge().

Размер: 1.72 МБ. Год создания 2020 Страниц: 22 Тип документа: лабораторные работы Язык: русский

Проектирование информационной системы для ветеринарной клиники PDF

Данные в ветеринарной клинике о поступивших пациентах и выполненных услугах, которые с каждым днем растут, нельзя просто складировать 
в помещении, есть вероятность потери данных.
Для того чтобы все данные оставались в сохранности и правильно обрабатывались, следует автоматизировать учет. Для этого и требуется разработка информационной системы для ветеринарной клиники. На данный момент документооборот ветеринарной клиники ведется на бумажных носителях.
Для каждого обращенного клиента со своим питомцем в ветеринарную клинику создается амбулаторная карта, которая заполняется вручную 
и содержит следующие данные: дату приема, вид, пол, возраст животного, кличку, предварительный и заключительный диагнозы, клинические признаки, лечебные мероприятия, примечания, подпись врача. 
Амбулаторная карта не выдается на руки владельцу, она хранится 
в специально отведенных шкафах. На заполнение карты пациента уходит много времени, также есть вероятность потери амбулаторной карты. Учет оказанных услуг и медикаментов ведется на бумажных носителях.

Размер: 1.05 МБ. Год создания 2023 Страниц: 34 Тип документа: отчет по практике Язык: русский

Основы разработки программного обеспечения. Романенко В. В., Елизаров А. И. PDF

Корректор: А. Н. Миронова

Романенко В. В., Елизаров А. И. Основы разработки программного обеспечения : учебное методическое пособие / В. В. Романенко, А. И. Елизаров. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2021. – 91 с.

За основу для выполнения лабораторных работ или курсового проекта рекомендуется взять уже готовую программу (результат выполнения контрольной, лабораторной или курсовой работы по ранее изученной дисциплине, рабочий проект и т. п.), удовлетворяющую минимальным требованием. При этом писать разделы программной документации 1–3 необходимо так, как будто ПО еще только проектируется (т. е. так, как документация выглядела бы при написании в момент проектирования указанного ПО). Либо можно написать новую программу.
Программная документация должна соответствовать требованиям стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД), образовательного стандарта ОС ТУСУР 01–2013 [2] и Положения о проверке самостоятельности выполнения письменных работ бакалавров, специалистов и магистров в ТУСУР [3].

Размер: 0.49 МБ. Год создания 2021 Страниц: 89 Тип документа: методические рекомендации Язык: русский

Модели трехмерных объектов для создания объектов окружения в стилистике фэнтези PDF

Цель работы – изучить и разработать модели трехмерных объектов для создания объектов окружения в стилистике фэнтези.
Поставлены и решены следующие задачи:
1.    Провести анализ предметной области разрабатываемых трехмерных моделей;
2.    Обосновать выбор технологий разработки моделей;
3.    Найти референсы для моделей;
4.    Произвести blocking моделей;
5.    Создать draft моделей;
6.    Создать highpoly моделей;
7.    Смоделировать lowpoly моделей;
8.    Выполнить развертку моделей;
9.    Произвести запекание моделей;
10.    Текстурировать модели;
11.    Продемонстрировать работу модели в игровом движке.
Объектом исследования в данной работе является процесс создания объектов окружения, который также является предметом исследования.

Размер: 1.26 МБ. Год создания 2023 Страниц: 44 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Моделирование работы кофемашины с помощью сигналов и обработчиков PDF

Задачи:
Освоение принципов объектно - ориентированного программирования
Освоение основ объектно- ориентированного языка программирования С++
Освоение разработки программы как система
Освоение умения проектирования архитектуры программы на базе построения иерархии объектов
Освоение выполнения всех необходимых работ согласно этапам разработки программы и соответствующих программных инструментов
Моделирование работы кофемашины при помощи сигнаов и обработчиков
Построение системы взаимодействия объектов с помощью интерфейса сигналов и обработчиков
Описание алгоритма работы программы Построение кода на языке программирования С++, согласно разработанному
алгоритму работы программы
Тестирование работы программы

Размер: 0.45 МБ. Год создания 2023 Страниц: 55 Тип документа: курсовая работа Язык: русский