Информатика 870

Разработка защиты среды виртуализации, построенной на VirtualBox PDF

Цель данной работы – разработать систему защиты среды виртуализации, построенной на программном обеспечении VirtualBox.
Задачи:
1)    изучить основные принципы виртуализации и особенности VirtualBox;
2)    разработать модель угроз для среды виртуализации, реализованной с использованием VirtualBox;
3)    выявить требования безопасности к среде виртуализации, реализованной с использованием VirtualBox и предложить средства и решения по их обеспечению;
4)    оценить предложенную систему защиты среды виртуализации, реализованной с использованием VirtualBox.
Объектом исследования курсовой работы является организация ООО «Сибинтек», предметом исследования - система защиты среды виртуализации, реализованной с использованием VirtualBox в организации ООО «Сибинтек». 
В первой части работы будет рассмотрена среда виртуализации, реализованная с использованием VirtualBox, разработана модель угроз, сформированы требования безопасности и предложены средства и решения по их обеспечению. Вторая часть посвящена проектной части и включает в себя краткую характеристику организации, обоснование выбранных методов и средств защиты, их применение, а также оценку эффективности полученной системы защиты.

Размер: 0.37 МБ. Год создания 2024 Страниц: 30 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Система календарного планування виробництва PDF

Дипломний проект присвячений розробці системи календарного планування виробництва з метою підвищення гнучкості та оперативності планування, випуску продукції.
У розділі інформаційного забезпечення розглянуто ряд вхідних і вихідних даних, які необхідні для роботи системи.
У розділі математичного забезпечення обґрунтований розроблений евристичний підхід складання кращого розкладу безлічі робіт на безлічі робочих центрів з урахуванням обмежень.
У розділі програмного забезпечення описані основні засоби розробки комплексу завдань і визначені вимоги до технічного забезпечення, обґрунтована архітектура програмного забезпечення.

Размер: 1.22 МБ. Год создания 2019 Страниц: 85 Тип документа: дипломная работа Язык: украинский

Мобільний додаток на iOS для повідомлень PDF

На сьогоднішній день мобільні додатки-месенджери розробляються тисячами компаній, для подальшого встановлення на мобільний телефон і легкого спілкування в мережі. В усіх мобільних додатків для обміну повідомленнями одна загальна ціль, проте всі вони різняться між собою. Наприклад, одна програма дозволяє просто обмінюватись текстовими повідомленнями, у той час як інша може додавати до переписки різноманітні файли : стікери, картинки, аудіофайли, а третя і зовсім дозволяє здійснювати спілкування великими групами людей за допомогою відеозв’язку.
Для успішного функціонування такого мобільного додатку потрібно:
•    Мережа інтернету, адже без нього спілкування не відбудеться.
•    Додаток повинен бути встановлений у обох учасників спілкування на їхніх смартфонах.
Завданням даної роботи є розробка додатку для ОС iOS, призначенням якого буде простий обмін миттєвими повідомленнями в мережі.

Размер: 0.74 МБ. Год создания 2019 Страниц: 52 Тип документа: дипломная работа Язык: украинский

Проектирование и разработка базы данных «Билеты на самолет» PDF

Цель - изучить основные аспекты приобретения билетов на самолет, а также разработать базу данных информационной системы.
Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:
- изучить предметную область "Билеты на самолет". Здесь следует предоставить вводные сведения о том из себя представляет билет, какие данные содержит.
- провести анализ предметной области. В этом разделе следует провести детальное исследование предметной области, выявить основные сущности.
- спроектировать базу данных используя СУБД MS SQL Server. Представить схему базы данных, которая будет использоваться для хранения всех данных.
- изучить аналоги. Выявить преимущества и недостатки сравниваемых баз данных;
- обосновать выбор СУБД, привести различные преимущества.
- привести ER-диаграмму к нормализованной схеме базы данных. Представить процесс нормализации, описать каждую нормализованную таблицу.
- разработка базы данных. Описать процесс создания базы данных с использованием выбранной СУБД. Это включает создание таблиц, определение связей между ними и определение ограничений целостности;
- определение пользователей. Разделение доступа по ролям, определение специфических разрешений для каждой роли и установку ограничений на доступ к определенным частям базы данных.
- написание запросов и представления. Представить несколько примеров запросов, которые можно использовать для получения информации о билетах на самолет. Это также может включать создание представлений для упрощения выполнения запросов.

Размер: 0.89 МБ. Год создания 2024 Страниц: 59 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Клієнт-серверна система ймовірного моделювання PDF


В теперішніх умовах особливі вимоги ставляться також до характеристик самої системи. Вона повинна бути масштабованою, працюючою з оптимальною швидкістю, бути легкою для розгортання, контролю метрик та ін. На сьогоднішній день в світі є велика кількість бібліотек, фреймворків та технологій, які забезпечують просте та швидке написання, підтримку, інтеграцію програмного продукту та його аналізу. Для зручності користувача система повинна відповідати останнім вимогам UX/UI дизайну, мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
Друга ціль проекту – продемонструвати розробку відповідного програмного забезпечення на основі новітніх технологій та інструментів, таких як Java Spring Boot, PostgreSQL, Angular, та сучасних інструментів підтримки та інтеграції продукту, CI/CD, крос-платформний запуск з використанням Docker, побудови робочого процесу за Agile принципами. В роботі наведення огляд перерахованих інструментів, порівняння з аналогами та доцільність їх використання.

Размер: 1.22 МБ. Год создания 2019 Страниц: 60 Тип документа: дипломная работа Язык: украинский

Система інтерактивного планування особистого розкладу занять в спортзалі (серверна частина) PDF

Даний бакалаврський дипломний проект присвячений системі інтерактивного планування особистого розкладу занять в спортзалі (серверна частина). Метою дипломної роботи є розробка серверної частини додатку.
У роботі проведено дослідження готових реалізацій таких систем, визначено їх переваги та недоліки та розроблено вимоги до даного додатку. Розроблений програмний додаток дозволяє отримувати, модифікувати,
та видаляти усі необхідні дані. Програма реалізована за допомогою засобів мови програмування JavaScript. Для реалізації функції сервера було використано платформу NodeJS.

Размер: 0.78 МБ. Год создания 2019 Страниц: 72 Тип документа: дипломная работа Язык: украинский

База данных «Станция скорой медицинской помощи» PDF

Целью данной курсовой работы является разработка программы «Станция скорой медицинской помощи» с интегрированной базой данных. Данная программа призвана улучшить управление и мониторинг вызовов скорой помощи, оптимизировать маршрутизацию бригад, а также обеспечить хранение и доступ к информации о пациентах и их медицинских историях. Введение базы данных позволит систематизировать и структурировать большие объемы данных, обеспечивая оперативный доступ к необходимой информации.
Разработка программы включает в себя анализ текущих процессов на станциях скорой помощи, определение функциональных требований к системе, проектирование базы данных и пользовательского интерфейса, а также реализацию и тестирование готового программного продукта. В ходе работы будут рассмотрены современные технологии и инструменты, используемые в разработке программного обеспечения и баз данных, что позволит создать эффективное и надежное решение для повышения качества и скорости оказания медицинской помощи.
В данной работе также будет проведен анализ существующих решений в области автоматизации работы скорой помощи, их достоинств и недостатков. На основе этого анализа будут сформулированы основные требования к разрабатываемой системе, что позволит создать продукт, максимально соответствующий потребностям пользователей и специфике работы скорой помощи.
Таким образом, настоящая курсовая работа направлена на создание эффективного инструмента для повышения оперативности и качества медицинской помощи, что является важным вкладом в развитие здравоохранения и спасение жизней.
 

Размер: 0.71 МБ. Год создания 2024 Страниц: 39 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Система обмiну повiдомленнями PDF

Системи миттєвих повідомлень (чати, месенджери, інтернет-додаток до атокпейджер) з'явилися в середині 1990-додатокх років, як аналог електронної пошти. Ідея полягала в тому, щоб проводити онлайн-додатокрозмови, які використовувалися з початку 1990-додатокх років (з яких був прийнятий основний принцип роботи: негайне розсилання повідомлень від співрозмовника співрозмовнику).
Перший Інтернет-додатокпейджер -додаток ICQ, як незабаром стали називати подібні сервіси і програмні клієнти, був запущений в листопаді 1996 компанією Mirabilis.. Рішення було засноване на архітектурі клієнт-додатоксервер це класичний підхід: користувач завантажив безкоштовний клієнт, який підключається до сервера, який зберігає облікові дані (шість цифр, присвоєні системою і паролем), і список контактів.
Традиційними функціями клієнтського програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями є:
• отримувати та надсилати прості текстові повідомлення,
• відформатованим текстом (певного розміру).

Размер: 0.60 МБ. Год создания 2019 Страниц: 81 Тип документа: бакалаврская работа Язык: украинский

Разработка базы данных учет автотранспорта в ГИБДД DOCX

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что решение широкого круга задач в любой сфере деятельности человека сегодня практически невозможно без использования оперативно управляемых баз данных.
Целью курсовой работы является разработать базу данных для учета автотранспорта в ГИБДД.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
-    изучить предметную область;
-    разработать структуру базовых таблиц базы данных, удовлетворяющих требованиям целостности. В таблицах в соответствии с типом данных, размещенных в каждом поле, определить наиболее подходящий тип для каждого поля;
-    создать структуры базовых таблиц, установить межтабличные связи между ними (схема данных) и наполнить их содержимым. При создании структуры таблиц целесообразно задать ключевые (уникальные) поля. 
-    создать запросы (результирующие таблицы).

Размер: 0.42 МБ. Год создания 2021 Страниц: 32 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Автоматизированная информационная система «Детское дошкольное образовательное учреждение» PDF

Необходимость автоматизации рабочего процесса возникает, в первую очередь, у тех фирм, которые имеют достаточно солидные обороты и объемы продаж. Таким компаниям нужна оперативность и управляемость, а они, напротив, сталкиваются с ростом разного рода рутинной деятельности. Требуется, насколько возможно, избавить своих сотрудников от нее и более эффективно их использовать.
Целью данной курсовой работы является разработка автоматизированной информационной системы «Детское дошкольное образовательное учреждение».
Объектом исследования данной курсовой работы является система дошкольного образования.
Предмет исследования – учет предоставляемых услуг учреждения, программное обеспечение и улучшение его работы.
Задачи исследования:
1. Провести теоретическое исследование предметной области, а также структуры и процесса организации дошкольного образования;
2. Провести анализ информационных систем, используемых в данной области.
3. Спроектировать и реализовать автоматизированную информационную систему, созданную с использованием 1C: Предприятие.

Размер: 0.76 МБ. Год создания 2023 Страниц: 36 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры PDF

Многие организации, фирмы характеризуются большой территориальной сосредоточенностью своих подразделений, что особенно характерно для нашей огромной страны
Цель производственной практики:
Осуществить построение и на стройку ЛВС на профессиональном предприятии ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника».
Для достижения поставленной цели при написании отчета по производственной практике, мне потребовалось решить ряд следующих задач: 
—    Распланировать организацию построения локальной сети для предприятия ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника».
—    Осуществить монтаж и настройку сети;
—    Предусмотреть возможные подключения новых компьютеров;
—    Сделать сеть более безопасной в использовании.

Размер: 0.76 МБ. Год создания 2023 Страниц: 21 Тип документа: отчет по практике Язык: русский

Проектирование базы данных «Кинотеатр» PDF

База данных (en – database): Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных [2].
Есть и другие формулировки, но приведённые определения чётко разграничивают назначение базовых понятий.
Задача данной работы состоит в проектировании базы данных «Кинотеатр» и разработке удобного клиентского интерфейса.
В первой главе выполнен анализ предметной области, выделены основные сущности, а также описана база данных на внешнем и концептуальном уровнях.
Во второй главе описана реализация базы данных «Кинотеатр» на физическом уровне.
В третьей главе описана реализация клиентского интерфейса и рассмотрена работа приложения на примере.

Размер: 1.00 МБ. Год создания 2023 Страниц: 123 Тип документа: ВКР Язык: русский

Автоматизация работы медицинской страховой компании PDF

Цель практики
Получение навыков разработки конфигураций в формате "1С: Предприятие" для решения прикладных задач на примере деятельности медицинской страховой компании.
Задачи практики:
-    анализ предметной области, описывающей деятельность компании, оказывающей услуги обязательного медицинского страхования;
-    анализ структуры информационных потоков, циркулирующих в системе обязательного медицинского страхования;
-    разработка перечня объектов конфигурации;
-    разработка конфигурации в формате "1С: Предприятие" в соответствии с поставленными задачами;
-    разработка компонентов конфигурации, используемых в рамках учетной политики в компании;
-    тестирование разработанной системы.   
Объект исследования: деятельность страховой медицинской компании.
Предмет исследования: конфигурация в формате "1С: Предприятие" для автоматизации работы страховой медицинской компании.

Размер: 0.84 МБ. Год создания 2023 Страниц: 41 Тип документа: отчет по практике Язык: русский

Изучение системы обнаружения атак Snort PDF

Цель
Получение навыков работы с программой Snort, изучение принципов создания правил обработки трафика.

Размер: 0.47 МБ. Год создания 2022 Страниц: 10 Тип документа: лабораторные работы Язык: русский

Изучение программного пакета анализа сетевого трафика Wireshark PDF

Цель
Получение навыков анализа протоколов с помощью программного обеспечения Wireshark.

Ход работы

Размер: 0.72 МБ. Год создания 2022 Страниц: 11 Тип документа: лабораторные работы Язык: русский

Защита электронной почты при использовании в качестве почтового клиента программу TheBat! PDF

Цель
Изучить методы шифрования и способы передачи зашифрованных сообщений по незащищенным каналам.
Задача
1.    Используя программу The Bat! сгенерировать пару ключей.
2.    Распространить открытый ключ всем группам в аудитории.
3.    Добавить полученные от всех групп ключи в кольцо ключей.
4.    Создать сообщение с произвольным текстом и зашифровать его с использованием открытого ключа, разослать его каждой группе.
5.    Получить от каждой группы сообщение.
6.    Расшифровать полученные письма с помощью закрытого ключа.
7.    Создать сообщение произвольной формы, добавить к нему ЭЦП и разослать всем группам.
8.    Получить подписанные сообщения от каждой группы, проверить подлинность отправителей и целостность сообщения на основе ЭЦП.

Размер: 0.31 МБ. Год создания 2022 Страниц: 11 Тип документа: лабораторные работы Язык: русский

Библиотеки Python для анализа больших данных: обзор и практическая апробация PDF

В последнее время Python является одним из наиболее часто используемых языков для различных задач, таких как обработки данных, анализ данных и создание веб-сайтов. В этом процессе существуют различные задачи, которые зависят от операционной системы.
Целью работы является ознакомление с основными библиотеками, позволяющие проводить анализ больших данных и в качестве апробации в реальных условиях, разработать программное обеспечение, которое совмещает в себе большинство таких библиотек.
Задачи работы:
1)    описание основных библиотек для анализа больших данных;
2)    описание библиотек для глубокого анализа больших данных;
3)    практическое применение таких библиотек на конкретной задаче. 

Размер: 0.42 МБ. Год создания 2022 Страниц: 25 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Проектирование и разработка банковского приложения DOCX

Целью работы является создание банковской системы, которая позволяет пользователю регистрироваться, пополнять свои счета и снимать с них баланс.
Для разработки базы данных было использовано следующее ПО: 
•    Microsoft Access – мощный редактор, который является реляционной системой управления базами данных и имеет всё необходимое для обработки и структуризации любого типа информации. 
Для разработки приложения были использованы следующие инструменты:
•    Embarcadero Delphi – интегрированная среда разработки ПО для Microsoft Windows, Mac OS, iOS и андроид на языке Delphi
Для построения диаграмм было использовано следующее ПО:
•    Visual Paradigm – инструмент для моделирования UML диаграмм, в том числе: Use Case(сценарий использования), информационных систем, бизнес-процессов, баз данных и решения других задач.

Размер: 0.24 МБ. Год создания 2022 Страниц: 25 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Проектирование КИХ- и БИХ-фильтров PDF

1.2 Вычисление коэффициентов
Для начала следует аппроксимировать АЧХ и ФЧХ. В заданном варианте АЧХ есть
3 отрезка, два из которых являются прямыми, а один – эллипсом. Найдем уравнения данных
отрезков.
Формула эллипса и аппроксимирующая функция отрезка-эллипса АЧХ
расположенный в диапазоне от 0 до 1000 Гц:

Размер: 0.37 МБ. Год создания 2024 Страниц: 15 Тип документа: курсовая работа Язык: русский

Сайт фармацевтичної компанії PDF

Актуальність теми. Оскільки сучасний світ висуває вимоги до підприємств, включаючи фармацевтичну галузь, мати присутність в Інтернеті. Очікується, що сайт буде корисним інструментом для фармацевтичних компаній. Особливо актуальним та корисним він може бути для нових компаній які тільки з’вилися на ринку і ще не мають великої різноманітность продукції та великої клієнтської бази.
Мета і завдання роботи.
Метою роботи є створення сайту фармацевтичної компанії.
Її досягнення передбачає вирішення наступних завдань:
1. Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел.
2. Збір та підготовка даних.
3. Розробка бази даних.
4. Створення сайту.
Використані методи. Для створення сайту було використану мову програмування JavaScript, клієнтської частини – фреймворк React. Для серверної частини фреймворки Node.js та Express. База даних була реалізована з технологією MySQL.

Размер: 0.56 МБ. Год создания 2023 Страниц: 55 Тип документа: бакалаврская работа Язык: украинский